Dvadeset i deveta obljetnica oslobađanja vojnih objekata na području Virovitice – od 15. do 17. rujna 1991. godine

Dvadeset i deveta obljetnica oslobađanja  vojnih objekata na području Virovitice – od 15. do 17. rujna 1991. godine   U rano jutro 15.9.1991.godine, nakon što su vezisti 50. samostalnog bataljuna ZNG-a, prethodnog dana, prisluškivanjem veza JNA saznali da je komandir karaule u Terezinom Polju dobio naredbu za  miniranje mosta na rijeci Dravi, Zapovjedništvo ZNG-a uputilo…