Autor: Petar Škorić

maslenica (14)Operacija Maslenica pripremljena je u potpunoj tajnosti, a glavne ciljeve operacije postrojbe HV-a i policije ostvarile su za svega 72 sata, oslobodivši 92 četvorna kilometra hrvatskog teritorija, što je omogućilo ponovno cestovno povezivanje Dalmacije s kopnenommaslenica (12) Hrvatskom

Prije četrnaest godina, 22. siječnja 1993., počela je jedna od najuspješnijih oslobodilačkih operacija HV-a, operacija Maslenica, koja je uz to predstavljala i svojevrsnu prekretnicu u dotadašnjem tijeku Domovinskog rata. Operacija Maslenica ostat će trajno zabilježena u hrvatskoj povjesnici po jasno upućenoj poruci neprijatelju kakav ga završetak očekuje na tada okupiranim područjima RH, a hrvatskom narodu vratila je ponos, dostojanstvo i nadu u skoro oslobađanje svih okupiranih područja. Značenje operacije očitovalo se i prema međunarodnoj zajednici, koja je dotad izražavala duboku sumnju i nevjericu u osposobljenost i snagu hrvatskih oružanih snaga. Tu sumnju ne samo da smo demantirali već smo čitavu međunarodnu javnost uvjerili u potpunu spremnost hrvatskog čovjeka i njegovih oružanih snaga, da i u gotovo nemogućim uvjetima obrani tisućljetni san naših predaka za ostvarenjem potpuno slobodne i samostalne hrvatske države.

 

Prometna izoliranost

Neprijatelj je u svojim nakanama komadanja Hrvatske 1991. godine gotovo uspio, i to upravo na području Novskoga ždrila, gdje je u početnim silovitim napadima komunikacijski presjekao Hrvatsku na dva dijela ugrozivši čitavo Hrvatsko primorje. Time je zapriječio prometnu i gospodarsku povezanost između sjevera i juga Hrvatske, a čitav je promet bio otežan preko otoka Paga, gdje je zbog nevremena često bio u prekidu trajektni promet. Hrvatski puk u Dalmaciji, ali i onaj u susjednoj BiH, kojem se u to vrijeme jedino tim putem mogla dostavljati pomoć, bio je doveden u gotovo nemoguću situaciju. Bojišnica uoči operacije bila je uspostavljena na samom ulazu u grad Zadar (Dračevac-Križ, Sokin i Bili Brig) koji je svakodnevno bio izložen napadima neprijateljskog topništva.

Operacija_Maslenica2Prije operacije Hrvatska je nastojala brojnim pregovorima, potpisanim sporazumima i primirjima s pobunjenim Srbima, potaknuti dogovorno rješavanje svih pitanja, no nije naišla na razumijevanje pobunjenih Srba koji su sve dogovoreno izigravali. Ne samo da maslenica (11)nisu bili spremni za postizanje mirnog rješenja, već su upravo u to vrijeme nastavili s ubojstvima, maltretiranjem i protjerivanjem preostalih Hrvata iz zadarskog zaleđa pljačkajući njihovu imovinu i paleći kuće. U tome ih nisu ni pokušavale spriječiti međunarodne snage UNPROFOR-a, pristigle osam mjeseci ranije, koje su prema Vanceovom planu trebale pružiti sigurnost i zaštitu preostalim Hrvatima u UNPA zonama, osigurati prekid vatre, povratak prognanika i tzv. ružičastih zona pod hrvatsku vlast.
Neposredno pred početak operacije neprijatelj se na svim položajima u Sjevernoj maslenica (10)Dalmaciji ojačava, utvrđuje, dovozi streljivo i pogonsko gorivo, te provodi djelomičnu mobilizaciju. Bitno pojačava ljudstvo na svim smjerovima te na taj način jasno daje do znanja da se ne odriče ideje o stvaranju Velike Srbije na liniji Virovitica-Karlovac-Karlobag. Dva mjeseca ranije hrvatski i bosanski Srbi u Prijedoru potpisuju Deklaraciju o suradnji koja teži ujedinjenju ?svih srpskih zemalja?.
Uvidjevši da kršenju sporazuma nema kraja te da pobunjeni Srbi čine sve kako bi izigrali Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a i procjenjujući inertnost te neučinkovitost snaga UNPROFORA, hrvatsko državno vodstvo, predvođeno dr. Franjom Tuđmanom, početkom siječnja 1993. donosi odluku o provedbi antiterorističke akcije ograničenog dometa i cilja sa svrhom ponovnog cestovnog povezivanja sjeverne i južne Hrvatske, koja je u svakom pogledu trpjela zbog prometne izoliranosti.

Neprijatelj iznenađen i zatečen napadom

maslenica (9)Zadaća oružanih snaga bila je osloboditi zadarsko zaleđe i grad Zadar od neposrednog neprijateljskog djelovanja, odbaciti neprijatelja od hrvatske obale, presjeći osnovne putne smjerove Gračac-Obrovac i Benkovac-Knin te osloboditi komunikaciju Zadar-Maslenica-Karlobag radi ponovnog povezivanja sjevera i juga Hrvatske, trebalo je osloboditi zračnu luku Zemunik, te zauzeti ključne objekte na Velebitu koji će služiti kao oslonac izvođenju aktivne obrane i daljnjim napadnim djelovanjima.
Nakon dobivanja zadaće za pripremu i izvedbu operacije Maslenica, načelnik GS-a OSRH, general Janko Bobetko osobno obilazi dijelove postrojbi i zapovjedništava HV-a izviđajući prostor na Velebitu na kojem su bile raspoređene specijalne postrojbe MUP-a RH. Izdaje zapovijedi za poduzimanje mjera popune postrojbi, maslenica (8)izviđanje prostora pod nadzorom neprijatelja, pripremu te pregrupiranje i dovođenje dijela snaga s drugih bojišnica na zadarsko područje. Hrvatska vojska s nestrpljenjem je dočekala taj trenutak. S vrlo visokom razinom odlučnosti i pripremljenosti, inicijativom pojedinaca i postrojbi krenula je u oslobađanje domovine. Cijela operacija pripremljena je u potpunoj tajnosti, a u tu svrhu su neposredno prije napada iskopčani svi telefoni na zadarskom području. Stoga je napad vojno-redarstvenih snaga zatekao i potpuno iznenadio neprijatelja. Započeo je snažnom topničkom pripremom 22.siječnja 1993. u 7,05 sati i trajao je 10-ak minuta.
maslenica (7)Napad su počele postrojbe raspoređene na težišnim smjerovima napada: Podgradina – Paljuv – Pridraga ? Bruška, Rovanjska – Jasenice ? Obrovac, Libinje – Bukva – Tulove grede – Bobija (snage MUP-a), te Suhovare ? Veljane. Postrojbe u aktivnoj obrani prešle su u napad na taktičkim smjerovima: Briševo – Murvica ? Smoković, Stara karaula – Musapstan ? Crno, Sv. Martin – Babin dub – aerobaza Zemunik te Prkos – Škabrnja – Ražovljeva glava. Postrojbe HV-a napale su istodobno u više smjerova potiskujući neprijateljske snage prema Zemuniku, prometnicom Zadar-Maslenica prema Benkovcu, uz obalu prema Rovanjskoj i dalje prema Obrovcu, ovladavajući dominantnim visovima na Velebitu. Prvoga dana oslobođeni su Rovanjska, Maslenica, Novsko ždrilo, Podgradina, Islam Latinski, Islam Grčki i Kašić, a sljedećih dana Babindub, zračna luka Zemunik, Crno, Murvica, Smoković, Paljuv, dijelovi Škabrnje i Podgradine, a strateški vrlo važno bilo je preuzimanje nadzora nad širim područjem Velike i Male Bobije, Tulovih greda i Malog Alana na Velebitu odakle su hrvatske snage mogle kontrolirati Obrovac i Gračac. Prvi dan operacije pobunjeni Srbi pokušavali su spriječiti paniku u svojim redovima pa su preko kninskog radija emitirali smirujuće poruke praćene borbenim pjesmama i ratnim pokličima. Već drugi dan operacije, 23. siječnja, kninska radiopostaja više nije mogla prikriti poruke zapomaganja zbog pretrpljenih neuspjeha, a pokušavajući smanjiti paniku Milan Martić je izjavio: Apeliram na svijest i savjest srpskog naroda krajine da više ne podliježe ustaškoj propagandi jer se ne smije ponoviti jučerašnja situacija kada nam je iz Krajine pobjeglo 10 000 ljudi?.

Glavni ciljevi ostvareni već nakon 72 sata

maslenica (6)Glavni ciljevi operacije ostvareni napadima postignuti su već nakon 72 sata ali zbog pritiska međunarodne zajednice i prijetnji sankcijama 25. siječnja je zaustavljeno napredovanje OSRH nadomak Obrovca i Benkovca. To su srpske snage iskoristile da se priberu, dovuku pojačanja i izvedu protunapad, pa su snažnije borbe za dostignute crte potrajale još 2-3 dana.
maslenica (5)Zapovjednik operacije general Janko Bobetko o tome je kazao: ?Operaciju smo izveli u dvije etape, dok treća etapa nije realizirana zbog intervencije iz svijeta, pa čak i ozbiljnih prijetnji…. Početni odnos snaga, s kojim smo krenuli u prvu etapu, bio je otprilike po tri i pol tisuće ljudi na objema stranama. U drugoj etapi operacije neprijateljske snage narasle su na gotovo osam tisuća ljudi… Naše su snage na širokoj fronti u tom trenutku bile neukopane i neorganizirane za obranu. To je bio najopasniji trenutak operacije. Po odnosu snaga mogli su nas razbiti, ući u Zadar i pretvoriti operaciju Maslenica od velike hrvatske pobjede u veliki hrvatski poraz?. Naime, srpskim snagama je došla pomoć iz Srbije, zatim snage kapetana Dragana, arkanovci i maslenica (4)drugi dobrovoljci, jurišna brigada Vojvoda Vuk, te dijelovi vojnih postrojbi iz BiH kojima je zapovijedao general Ratko Mladić.
No njihov napad je odbijen uvođenjem svježih snaga, od kojih je jedan dio helikopterskim desantom prebačen iz Slavonije i uveden izravno u borbu. Dostignuta bojišnica nakon izvedbe operacije Maslenica bila je: Sv. Rok – Šilovići – Vučja draga – M. Bobija tt 520 – Pariževačka glava – Kanjonom Zrmanje – Narandžići – Baturi – Sv. Martin – Barabe – Buterini – Mađorija – Pozderi – Kašić – tt 145 – Drage – Vlaka tt 95 – Brdine – Gradina – D. Zemunik – Jabuka tt 90 – Ražovljeva glava tt 165 – Mastelje – M. Blato…
Potpuno neplanirano, odmah iza operacije Maslenica na sinjskoj bojišnici provedena je oslobodilačka akcija HV-a na brani maslenica (3)Peruča čime je konačno otklonjena prijetnja srpske vojske koja je rušenjem brane na Peručkom jezeru planirala izazvati katastrofu nesagledivih razmjera.
Nakon provedbe operacije postrojbe HV-a imale su vrlo zahtjevnu zadaću nadziranja i obrane dostignute crte dodira koja je svakodnevno izložena snažnim neprijateljskim oružanim provokacijama kojima su pokušavali povratiti izgubljena područja.

Neprijateljska odmazda

maslenica (1)Glavne aktivnosti neprijatelju bile su konsolidiranje vlastitih snaga i sprječavanje mogućeg daljnjeg djelovanja hrvatskih snaga. Neprijatelj je reorganizirao svoje snage, a nakon izvlačenja oklopnih i topničkih sredstava iz skladišta pod nadzorom snaga UNPROFORA planirao je prijeći u protunapad. S manjim izvidničko-diverzantskim skupinama te iznenadnim topničkim djelovanjima neprijatelj pokušava destabilizirati hrvatske snage u obrani nastojeći onemogućiti grupiranja i moguća napadna djelovanja. U znak odmazde zbog pretrpljenih poraza neprijateljske snage početkom veljače 1993. izvode silovite topničke napade po postrojbama HV-a i naseljima u zadarskom zaleđu. Neuspješno pokušavajući izvesti protunapad 2. veljače u nakani razaranja grada, prema Zadru su uputili željeznički vagon pun eksploziv koji je srećom eksplodirao pred tunelom u mjestu Debeljak. Sredinom veljače tzv. SVK postigla je najveći broj vojnih obveznika ikad dostignut, ukupno 71 409 pripadnika, dok je brojno stanje Dalmatinskog korpusa iznosilo gotovo 28 000 pripadnika. Osim dinamičnih aktivnosti na bojišnici Hrvatska vojska u tom razdoblju provodi ustrojavanje i preustrojavanje postrojbi, izobrazbu pripadnika, te posebnu važnost daje organiziranju samostalnih topničkih i protuoklopnih postrojbi veličine bojne/divizijuna. U svrhu organiziranja što jednostavnijeg sustava vođenja i zapovijedanja postrojbama HV-a ustrojavaju se operativne grupe.
1zld9j4U operaciji Maslenica prvi put su angažirane sve grane Oružanih snaga RH, a sudjelovale su postrojbe tadašnjeg ZP-a Split (4. gardijska brigada, TG 112 sastavljene od pripadnika istoimene brigade i pripadnika db Obrovac, BG 113 s pripadnicima istoimene postrojbe i drugih pridodanih snaga, 126. brigada, 7. domobranska pukovnija, domobranske bojne Benkovac i Biograd, 40. inženjerijska bojna, 72. bojna VP, 264 IDS i TRS ZP), zatim postrojbe specijalne policije MUP-a, dijelovi 9., 3., 2.i 1. gardijske brigade, dijelovi postrojbi GSHV, te Središnjica elektronskog djelovanja Split, zatim pomorske snage HRM-a (MOMP Ugljan, 53. bMDP, brodovi) i eskadrila helikoptera HRZ-a. Tijekom službenog trajanja operacije Maslenica od 22. do 25. siječnja 1993. poginulo je 13 hrvatskih branitelja. U sljedeća dva dana intenzivnih borbi s neprijateljem, koji je pokušavao vratiti izgubljena područja, 26 i 27. siječnja poginulo je još 6 hrvatskih branitelja. U snažnim topničko-raketnim i tenkovskim, a povremeno i pješačko-diverzantskim napadima neprijatelji koji su uslijedili odmah nakon Maslenice i bili učestali sve do svibnja 1993. godine, do 31. ožujka 1993. broj poginulih hrvatskih branitelja popeo se na 127. Procjenjuje su da su srpske snage imale gubitke od 490 poginulih pripadnika.
maslenica_mimohod1-210114U svega nekoliko dana Hrvatska vojska je u cijelosti uspješno obavila planiranu zadaću razbivši dotad samouvjerene neprijateljske snage. Operacijom Maslenica potvrdila se i dokazala Hrvatska spremnost, odlučnost i potreban stupanj organiziranosti Oružanih snaga za oslobođenje privremeno okupiranih područja vojničkim putem. Kroz sljedećih nekoliko mjeseci izgrađen je pontonski most na Novkom ždrilu koji je 18. srpnja 1993. pušten u promet, čime je ponovno kopneno povezana Sjeverna i Južna Hrvatska, a kojim se prometovalo do izgradnje novog Masleničkog mosta koji je završen 1997. godine. Operacija Maslenica je pobjedničkoj hrvatskoj vojsci donijela niz iskustava koja su joj uvelike pripomogli u daljnjem jačanju, organizaciji, razvoju i uporabi postrojbi, što se očitovalo u kasnijim bitkama u kojima su oslobođena sva hrvatska područja.

OMJER SNAGA PRED POČETAK MASLENICE
HRVATSKE SNAGE SRPSKE SNAGE
LJUDSTVO
1
1
TENKOVI
1
2
OKLOPNI TRANSPORTERI
1
5
RAKETNO TOPNIŠTVO
1
4
TOPNIŠTVO ZA POTPORU
1
4
PZO TOPNIŠTVO
1
4
PO TOPNIŠTVO
3
1

OSNOVNE KARAKTERISTIKE OPERACIJE MASLENICA:
– napadna operacija trajala je tri dana
– postrojbe su uvedene iz pokreta u napad
– izražena je jasna odlučnost postrojbi, odlučnost i smjelost zapovjednika postrojbi
– zapovjednici postrojbi su prvi išli ispred postrojbi. Aktivno sudjelovanje časničkog i dočasničkog kadra u izravnom b/d.
– postignuto je operativno iznenađenje, neprijatelj nije očekivao toliko respektabilne snage, poglavito ne na Velebitu
– po svom karakteru može se svrstati u integralnu operaciju, gdje prvi put sudjeluju zajedno snage KoV-a, HRM-a i HRZ-a
– izražena je pozitivna koordinacija borbenih sustava (logistika, inženjerija, topništvo, i td.)
– stvoreni su uvjeti za daljnja napadna djelovanja

Zarobljena neprijateljska sredstva u operaciji Maslenica:
– dva tenka T 55
– dva OTM-a M 60
– dvije H 105 mm
– tri MB 120 mm
– osam MB 82 mm
– deset MB 60 mm
– jedanaest NST 82 mm
– POLO 9K11 sa šesnaest raketa
– dvjestočetrdeset “Zolja” RBR 64 mm
– PZS 12,7 mm “BROWING”
– dva PZT 20/3 mm i 20/1 mm
– kamion pun “Osa” i mina za MB 82 mm
– kamion pun različitog streljiva
– inženjerijski pribor i alat
– streljivo raznog kalibra oko 12000
– dva terenska vozila i ostala razna vojna oprema.


LITERATURA:
Sudjelovanje u izradi raščlambe b/d ZP-s Split za 1993.
Povjesnice i ratni put Zapovjedništva i postrojbi ZP Split
Sve moje bitke, knjiga generala Janka Bobetka, 1996.
Rat u Hrvatskoj 1991-1995, Polemos 1998, dr. Ozren Žunec
Obraćanje Vlade RH Vijeću sigurnosti, 25. siječnja 1993.
Kronologija Domovinskog rata, MORH
Kronika društvenih događanja u RH
Projekt stvaranja države Srpske Krajine pao je na Maslenici, članak iz tjednika ?Fokus?
Operacija Maslenica, Wikipedia ( http:/hr.wikipedia.org/
Veteran na čelu ratnih operacija, članak u dnevniku Novi list
Operacije u Domovinskom ratu, www.domovinskirat.com