Virovitička 81. gardijska bojna Hrvatske vojske „Kumovi“ bila je najmlađa profesionalna postrojba i dio elitne skupine gardijskih postrojbi Hrvatske vojske u Domovinskom ratu. Osnovana je Odlukom ministra obrane RH 15. veljače 1994. godine.

Nakon nešto više od godinu dana intenzivne obuke i opremanja, bojna u ožujku 1995. godine dobiva status pod stožerne postrojbe i tako ulazi u krug elitnih postrojbi Hrvatske vojske planiranih za izvršavanje najsloženijih zadaća. Svoj slavni ratni put otpočela je u VRO Bljesak, kao glavna snaga, te je svoju zadaću u potpunosti uspješno izvršila ušavši, s pridruženom bojnom iz sastava 3. gardijske brigade HV-a, prva u grad Okučane, a potom je dijelom snaga izvršila i helikopterski desant u zaleđe neprijateljskih snaga i značajno doprinijela njihovom konačnom slomu u zapadnoj Slavoniji. Zatim sudjeluje u operaciji Ljeto 95, u kojoj probijanjem čvrstih neprijateljskih linija na Šator planini bitno doprinosi stvaranju pretpostavki za provedbu VRO Oluja. Potom sudjeluje u Oluji braneći bok 4. i 7. gardijske brigade, a dijelom snaga sudjeluje u napadu. Svoj ratni put završava sudjelujući u operaciji Maestral.

U svim operacijama u kojima je bila angažirana bila je na razini koju su od nje očekivala nadređena operativna zapovjedništva i u svima je visokim ocjenama opravdala smisao svojeg postojanja. Većinu tih operacija izvela je na planinskom području u sličnim uvjetima u kojima je 1994. prošla izobrazbu. Od svih njih Ljeto-95 treba istaknuti kao najzahtjevniju operaciju zbog toga što je bojna probila dobro utvrđenu i organiziranu obranu na teško prohodnom planinskom području te time poticajno utjecala na ritam napada  drugih postrojbi.

U temelje slobodne i demokratske Hrvatske, Kumovi su ugradili živote 21 gardista, a 169 ih je ranjeno. Na svojem ratnom putu nisu imali nestalih. Bojna je za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo svojih pripadnika odlikovana Redom kneza Domagoja s ogrlicom i Redom Nikole Šubića Zrinskog. Bojna je prestala postojati u travnju 1996. godine kada je integrirana u sastav 2. gardijske brigade HV-a „Gromovi“. Njen ratni zapovjednik bio je današnji brigadni general Renato Romić.

Opširnije u znanstvenom radu dr. Davora Marijana „Osnivanje i ratni put 81. gardijske bojne HV Kumovi Virovitica“ u zbirci znanstvenih radova na našoj web stranici.

 

Hrvatski časnički zbor Virovitica

 

8. OSNIVANJE I RATNI PUT 81. GARDIJSKE BOJNE