Poštovane članice i članovi Hrvatskoga časničkoga zbora Grada Virovitice, poštovani posjetitelji naše web- stranice, srdačno Vas pozdravljam te Vas želim ukratko upoznati o okolnostima njezinoga nastanka i sadržaja o Domovinskom ratu. Na ovaj način želimo predstaviti dugogodišnji rad naše udruge. Ponukan ekspanzijom virtualnih sadržaja i mogućnosti da one budu dostupne svim naraštajima i u svakom trenutku, došao sam na zamisao o stavljanju na raspolaganje, prvenstveno našim članovima i braniteljskoj populaciji te svima koje zanima, sadržaj o Domovinskom ratu koji smo tijekom godina prikupili kao udruga te osmislili Stalni postav Domovinskoga rata.

Ovu zamisao izložio sam najprije gospodinu Davoru Srdjaku koji je zajedno sa mnom bio nositelj projekta uspostave Stalnoga postava Domovinskoga rata u Gradskom muzeju u Virovitici (otvoren 13. kolovoza 2013. godine) te gospodinu Tomislavu Kolecu. Radi se o časnicima s vrlo značajnim znanjima iz informatičkoga i tehničkoga područja. Oni su to, moram odmah naglasiti, s oduševljenjem prihvatili. Već na prvom radnom sastanku zaključili smo da je najpogodnije pristupiti izradi web stranice (kao sveobuhvatne platforme) uz osiguranje prostora na  Youtubeu (radi osiguranja dostupnosti video sadržaja i dokumentarnih filmova iz naše arhive) te smo  definirali sadržaje koje želimo učiniti dostupnim i pristupili pronalasku najpovoljnijeg web-dizajnera. Najpovoljniji se pokazao gospodin Ivan Vrbanić, vlasnik obrta „Par ideja“ kojega smo angažirali te smo zajednički razradili cjelokupnu koncepciju stranice.

Slijedio je višetjedni rad na pripremi i sistematizaciji sadržaja s kojima smo raspolagali kao i prikupljanju onih sadržaja koje smo željeli uvrstiti, a nismo ih imali ili smo ih imali, ali nisu bili u tehnički prihvatljivom stanju. Najveći doprinos u obradi i finalizaciji materijala, kako dijela koji se odnosi na sadržaje virtualnoga postava Domovinskoga rata, virtualne Spomen sobe na poginule branitelje, zasigurno vrlo vrijedne kolekcije podlistaka Virovitičkoga lista iz 1991/92. godine „Hrvatski vojnik“ i „Bojovnik“ (svih brojeva) te video sadržaja i dokumentarnih filmova, sadržaja o samoj udruzi i njezinom radu u višegodišnjem razdoblju dao je gospodin Davor Srdjak i to želim javno istaknuti i zahvaliti mu.

Naravno, velik doprinos u svemu, posebice u razradi dizajna, uz gospodina Ivana Vrbanića koji je za to angažiran profesionalno, dao je i gospodin Tomislav Kolec, kome se također od srca zahvaljujem te napominjem da smo nas trojica kao članovi udruge sve odradili volonterski. Na našoj je stranici moguće virtualno vidjeti dio Postava Domovinskoga rata i Spomen sobu – u spomen na poginule branitelje uspostavljene u Gradskom muzeju u Virovitici 2013. godine (koja trenutačno nije u funkciji), kolekciju svih brojeva podlistaka Virovitičkog lista „Hrvatski vojnik“ i „Bojovnik“ iz 1991/92. godine, dostupno je 17 znanstvenih i stručnih radova, većina iz Zbornika znanstvenih radova pod nazivom „Virovitica u Domovinskom ratu“, može se pogledati više video i multimedijskih sadržaja, dokumentarnih filmova nastalih tijekom Domovinskog rata te su dostupni sadržaji o aktivnostima naše udruge unazad niza godina (skupštine, sabori, susreti časnika, obljetnice, komemoracije, hodočašća, sportske, odnosno streljačke aktivnosti, predavanja djeci u školi, i sl.)

Svakako najvrjednijim sadržajima na našoj stranici smatram one koji se odnose na Domovinski rat i bez ustezanja ističem da se radi o jedinstvenom prikazu Domovinskoga rata u ovom dijelu RH te posebice ratnih  puteva postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske koje su ovdje formirane i koje su zasigurno dale vrlo značajan doprinos u obrani ovog kraja, ali i u oslobađanju okupiranih dijelova RH i BiH. Ratni doprinos branitelja iz ovoga kraja je golem i jedinstven, što oslikava velika brojnost onih koji su sudjelovali u Domovinskom ratu (znatno iznad mobilizacijskoga maksimuma). Brojna ratišta, na kojima su virovitičke postrojbe i brojni pojedinci ratovali, razina ustrojenosti i učinkovitosti tih postrojbi, ali i velik broj poginulih branitelja s ovoga prostora u Domovinskom ratu.

Želim istaknuti da je do ovoga iskoraka u radu naše udruge moglo doći samo nakon kontinuiranoga doprinosa  svih saziva vodstva udruge od njezinoga osnutka 12. rujna 1991. godine do danas te brojnih naših članova, ali i branitelja koji nisu članovi naše udruge kao i brojnih dionika civilnoga života od kojih su neki, nažalost preminuli. U tom kontekstu, posebno mislim na dugogodišnje prikupljanje i sistematizaciju građe o Domovinskom ratu te donacije vrijednih predmeta odnosno svekolike vojne opreme, audio, video i pisanih sadržaja a koji su u velikoj mjeri implementirani u Stalni postav Domovinskog rata i ustupljeni Gradskom muzeju Virovitica.

Svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli nastanku izložene građe o Domovinskom ratu i građe o radu naše udruge od srca zahvaljujem. Radi se o brojnim pojedincima te ne želeći doći u situaciju nekoga izostaviti ne navodim njihova imena. No, siguran sam da će se većina njih prepoznati i biti ponosni na svoj doprinos. Ova stranica je uspostavljena primarno u spomen na poginule branitelje i u spomen na branitelje koji su nakon Domovinskog rata umrli ili poginuli, ali i na čast i poštovanje onima živima kako njihova žrtva ne bi nikada bila zaboravljena.

Svim živućim pripadnicima bojne Zbora narodne garde Virovitica u ime članova tijela udruge i u svoje osobno ime čestitam dvadeset i devetu obljetnicu njenog osnutka.

 

Davor Špoljarić, predsjednik udruge