Održan 17. izborni Sabor HČZ-ZU i sjednice tijela HČZ-ZU Zagreb, HVU „Dr. Franjo Tuđman“, 2. rujna 2022.

Sjednica 17. izbornog Sabora održana je 2. rujna 2022. godine na HVU „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu. Prije izborne sjednice Sabora održane su i sjednice središnjih tijela HČZ-ZU, uključujući sjednice Središnjeg odbora, Nadzornog odbora i Suda časti. Novoizabrani predsjednik HČZ-ZU je dosadašnji dopredsjednik i predsjednik Saveza udruga HČZ-a Karlovačke županije Igor Majetić a dopredsjednici su dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora…